srijeda, 21. ožujka 2012.

VINEŠKI STATUTI S KRAJA 19. STOLJEĆA

Vinež je prestalo biti malo anonimno selo nadomak Labina 1879. godine kada je poznati bečki trgovac oružjem Josef Werndl otvorio rudnik ugljena.Samo dvije godine kasnije on će rudnik prodati Trbovljanskom rudokopnom društvu poznatije kaoTrifailer Kohlewerks Gesellschaft, koje je bilo u posjedu rudnika u nedalekom Krapnu. Te je godine u rudniku Vinež-Labin, odnosno Vines-Albona, bilo zaposleno oko 250 ljudi, mahom domaćih ljudi, koji su iskopali za ono vrijeme ogromnih 20-ak tisuća tona ugljena.  Iz te je godine posebno zanimljiv statut rudnika, odnosno Službovni red službenika i radnika (Dienst-Ordnung fuer Aufsichts- und Arbeiter-Personal der Josef Werndl'schen Kohlenwerke in Vines-Albona in Istrien. Njime su vrlo precizno i jasno u svega 49 članaka regulirani odnosi i prava svih zaposlenika. Pravilnik je donesen 29. svibnja 1881. godine, svega dva mjeseca prije prodaje tvrtke, pisan je goticom na njemačkom, zatim talijanskom  i ilirskom, odnosno hrvatskom jeziku, a tiskan u Austriji. Potpisao ga je osobno Werndl.
U rudniku se tada moglo raditi s navršenih 14 godina, a u pravilu se radilo 12 sati dnevno u tri smjenama, koje su počinjale u četiri ujutro, u 12 i 20 sati. Plaća se dobivala jednom mjesečno, a moglo se odlučiti za tjednu ili polumjesečnu isplatu. Najveće je poglavlje posvećeno kršenju radne discipline, koja je u rudnicima uvijek imala vojnu strogost i jasnu hijerarhijsku podjelu, jer se samo tamo moglo jamčiti sigurnost rudara na otkopima. Najteži oblici kršenja radne discpline kažnjavali su se otkazom, a blaži  smanjivanjem plaće ili degradiranjem u niži platni ured ukoliko su kršenja bila učestala (od spavanja na poslu, do kašnjenja). U statutu se zaposlenici dijele na rudare i službenike, a ovi prvi na kopače (Hauer), predradnike(Oberhauer- po naše obahajar) itd.
Promjenom vlasnika mijenjao se i statut, koji je ipak polazio od državnog zakona o rudarenju ondašnje Austro-Ugarske, pa se pravilnik iz 1893. godine, tiskan na talijanskom jeziku, u mnogome ne mijenja od prethodnog. Tiskan je u Trstu, direktor rudnika Vinež-Krapan bio je Giovanni Hans Rupprecht, a odgovorni službenik izvjesni Jakša.

(više u knjigama o Labinštini: www.mat-flacius.com)Nema komentara:

Objavi komentar