srijeda, 15. veljače 2012.

RAŠA U MISLIMA GIORGIA ALMIRANTEA

Ljudi koji se bave politikom, a mladost je daleko iza njih, zasigurno znaju da je Giorgio Almirante bio dugogodišnji predsjednik neofašističke talijanske stranke Movimmento Sociale Italiano (MSI), koja je bila legalna parlamentarna stranka. Međutim, malo njih zna da se on bavio u mladosti i novinarstvom i da je kao član Fašističke stranke i novinar u traženju nove rase bio nadahnut i Rašom. Stoga i posjećuje grad-uzor i ponos u Istri, plod čega je i više tekstova o kotlu za stvaranje nove rase objavljenih u časopisu La difesa della razza u svibnju 1940. godine. O tome piše iz više kuta, a posebnoje zanimljiv onaj dio njegova osvrta na povijest Istre u kojem navodi i dolazak Slavena na ove prostore, koji na različite načine pokušavaju ugroziti njen latinski identitet. Ipak, za razliku od mnogih političara koji sve Slavene u Istri trpaju u isti koš, Almirante svoje čitatelje upoznaje da na sjeveru Istre žive Slovenci, a u njenom većem dijelu južno od Dragonje Hrvati. Spominje da u Istri živi i mala etnička grupa Rumunja(Istro-romeni), koji se dijele na one oko Muna i Žejana, zvani Ćići (detto dei Cici), i one nastanjene oko Sušnjevice, koja naziva Rimljani (Rimliani). Ne niječe da je dobar njih već slaveniziran, kao što i navodi da Slaveni uglavnom žive u selima.
Kako se prema njemu Istra stoljećima nastanjivala stanovništvom iz mnogim dijelova Italije i Balkana, tako je za njega Raša posebno zanimljiva zbog miješanja ljudi različitih govora, običaja, tradicije i kulture. U tom kontekstu posebno se osvrće i na najmlađi naraštaj u tom gradu, najboljem tijestu za oblikovanje nove rase. Njihov život pažljivo prati fotoaparat, bilo da su ta djeca na organiziranom odmoru na moru, na slavlju u odorama "balilla" i "figlia della Lupa" na glavnom raškom trgu, ili da pošumljavaju obližnja kraška brda. Te fotografije govore više od teksta.

(više u knjigama o Labinštini: www.mat-flacius.com)

Nema komentara:

Objavi komentar