utorak, 14. veljače 2012.

BILA JEDNOM JUGOLIRA(više u knjigama o Labinštini: www.mat-flacius.com)

Prvih dana nakon rata, kada Istra i Rijeka još nisu i formalno unutar granica Jugoslavije, Zona B,nalaze se pod upravom JNA, čije je sjedište bilo u Opatiji. Uz novu vlast došla je i nova valuta, a kako još uvijek jugo dinar  nije i ovdje postala službena valuta, pojavila se nova novčanica - jugo lira. Za nju je jamčila Gospodarska banka za Istru, Rijeku i Slovensko primorje. "Naša" lira nije imala kovanice, već novčanice od jedne do tisuću lira, a kako se na poleđini većine od njih nalazio čamac na jedra sa zvijezdom, ljudi su ih vrlo često zvali i barchetta.  Potrajale su do zaključenja Mirovnog sporazuma u Parizu, kada se Istra i formalno našla unutar granica FNRJ, pa će se one povući potkraj 1947. godine. Službeni kurs je vrijedio 100 jugolira za 30 dinara. Za ovdašnje ljude to je ionako bilo gotovo svejedno, budući da zbog poratne nestašice i siromaštva hrane, odjeće i obuće ionako nije bilo dovoljno, već se dobivala na bonove. Za rudare s obzirom na njihov težak posao i glad za ugljen, bilo je najviše "točkica", a za povratnike iz Europe i Amerike, dvostruko više!

Nema komentara:

Objavi komentar