nedjelja, 2. prosinca 2012.

LABIN - CRTEŽI ESULA

Ljubav i nostalgija prema zavičaju izbjeglih Istrana odmah nakon Drugog svjetskog rata i pripajanja Istre Hrvatskoj unutar nove Jugoslavije izražavala se i crtežima koji su se potom koristili kao predložak za tiskanje razglednica. Crtalo se prema sjećanju ili su se koristile stare razglednice, što se vidi i iz ova tri motiva Labina i Raše. Imena autora ne navode se na poleđini, ali se spominje da su tiskani u sklopu glasila esula L'Arena di Pola, uz poruku da će se Italija vratiti na svoje prirodne granice (Perche l'Italia ritorni ai suoi naturali confini). Izdavači su bili Movimento Istriano Revisionista i Comitato Nazionale per i rifugiati Italiani Venezia Giulia Italica.

(više u knjigama o Labinštini: www.mat-flacius.hr)


Nema komentara:

Objavi komentar