četvrtak, 18. prosinca 2014.

LABIN U ČASOPISU iSTRIA CITTA, BORGATE E CASTELLI

Nekoliko godina nakon što se Istra našla u sastavu Kraljevine Italije cijeli broj časopisa Le cento citta d'Italia illustrate, tiskan u Milanu, posvećen je našem poluotoku. Zanimljivim tekstom i fotografijama dat je prikaz svih većih gradova i kaštela u Istri, među kojima je i Labin, zatim Kršan, Plomin i Krapan s rudnicima.
Prikaz povijesti Labina vrlo je temeljit, a tekst naglašava graditeljsku baštinu nastalu u doba Venecije. Spominje se župna crkva, radovi slikara Moreschia, palača Lazzarini, trifora na palači podeštata iznad Velikih vrata.
Nezaobilazna je tema i obrana grada od uskoka u noći od 19. na 20. siječnja 1599. godine, uz brojku od 800 napadača.
Od svih fotografija najviše pažnje izaziva pogled na Labin iz pravca Svete Nedelje, kojim je mjestom prolazila cesta prema Kršanu, odnosno Pazinu i Rijeci. Zanimljivo je da se na e-bayu izresci nekih od tih snimaka, autora Pietra Opiglia iz Trsta, prodaju za dvadesetak eura!


 

1 komentar: