četvrtak, 12. prosinca 2013.

NEDEŠĆINA - CENTAR MAŠKARA U ISTRI

Nedešćina, danas središte Općine Sveta Nedelja, u poslijeratnom razdoblju najpoznatija je bila u vrijeme "vladavine" maškara, koji su gotovo dva desetljeća, sve do 1988. godine, bili zaštitni znak ovog mjesta. U to vrijeme Nedešćina, povijesna Sveta Nedelja, bila je istinsko središte pokladnih manifestacija u Istri, u kojoj se ludovalo sve u 16, iskreno, veselo i bezbrižno. Duge motorizirane pokladne povorke najprije su obilazile Labinšćinu, potom su bile rado dočekane u Istri, da bi se završnica, pred Pusnim sudom i masom svijeta, održala na placi u Nedešćini pred Uskrs. Maškare su tada bile veoma kritične, prednjačile su i pred novinarima u kritici svega postojećeg, a račun je uvijek plaćao barem - Pust. Vješanje i potom vatra, siguran nagovještaj skorog proljeća.
Imena Pusta nisu bila slučajna, već najpreciznija, najoštrije i najduhovitija kritika propusta, problema i tek minuloj godini, o čemu svjedoče i njihova imena: Don Krešimento, Dinarko Devalvarić, VK Požarčić, Mondial Energetik, Elektro Pegulić, Deficit Šporkeca, Drug Reprezentantić, Bonifacije Tešerin, Domac Draginja, Domac Likvidačić, Šjopero Labinjon. Posljednji se Pust 1988. godine zvao Zvone Repenjon Plomincić, čime se aludiralo na krah rudarenja na Labinšćini. U službenoj osmrtnici  se navodi s "velon kontenteco se poznate i nepoznate rodbine i pretelon da je Zvone Repenjon-Plomincić so kobile vrit pokle 17. let življenja. Zadnji plamik će mu bit storen va Nedešćine va 5 ur popolne, a ucirki će se pokle prodavat  va tonce."
Na završnici je jednom prigodom, prije potpale vatre, na mitingu govorila i onda veoma popularna komičarka Nela Eržišnik. Pored nje na ovim su fotografijama i dva ondašnja predsjednika Izvršnog vijeća - Nini Paliska i Aldo Pamić te drugi poznati Labinjani onog doba. Među silnim maškarama je i jedan milicajac, snimljen za "tankiranja" vinom u Vodnjanu, koji nije bio maskiran, već na službenom putu s maškarama, "radi čuvanja maškara! Djeličak je to onda ludog i veselog opuštanja, kada se zaboravljalo na sve brige.
Bilo je kasnije pokušaja obnavljanja te tradicije, ali je u međuvremenu stvoren novi krug pokladnog ludovanja bez Ria di Nedešćine!

                                                   saznaj više: www.mat-flacius.com

Nema komentara:

Objavi komentar