srijeda, 27. rujna 2017.

PUTNIČKI BROD POLA U PLOMINSKOM PORTU GODINE 1928?

Svoju zbirku starih kartolina Labinšćine obogatio sam još jednom lijepom razglednicom plominskog porta, koju dosad nisam ima priliku vidjeti bilo gdje.
Toliko je atipična da sam u prvi trenutak pomislio da to ipak nije Plomin, odnosno da je prodavač malo pogriješio. Ipak, brzo sam po konfiguraciji pejsaža "prokužio" da je ipak riječ o gradu na moru koji je nakon rata doživio najveći svekoliki pad na cijelom Jadranu. I u nekad lijepom gradu, kao i u prometnoj luci puna života, ostali su tek ostaci ostataka. S blagim oživljavanjem luke u posljednjih nekoliko godina.
Izgleda da se u trenutku nastanka ovog snimka nešto zanimljivo ipak dogodilo u plominskoj luci. Pristajanje putničkog broda Pola, na jednoj od svojih ruta povezivanja Plomina s Rijekom, Pulom i otocima, samo po sebi nije vrijedno pažnje. No, što je s dva čamca za spašavanje koji su snimljeni upravo u trenutku kada su pristajali uz luku. Čiji su bili ti čamci i zbog čega su ljudi na njemu. I tko su oni? Odijela, kravate i šeširi naslućuju da se radi o uglađenoj gospodi, koja su se silom prilika našli u ovim čamcima.
Možda su u plominsku luku stigli velikim brodom za prijevoz boksita, koji se zamjećuje na novom pristavu za boksit, koji se vidi u pozadini fotografije? Kao što je poznato sredinom trećeg desetljeća od Šumbera do luke izgrađena je uskotračna pruga za prijevoz te tražene rude.
Slijedeće pitanje je zbog čega je u mnoštvu na rivi i dosta uniformiranih ljudi? Bilo kako bilo pitanja je dosta, a put do odgovora može potrajati.
Razglednica ima poštanski žig s datumom 19. kolovoza 1928. godine, pa je samo izvjesno da je ovaj živopisan isječak iz Porta nastao dosta ranije.  
Nema komentara:

Objavi komentar