petak, 23. kolovoza 2013.

MINATORI DI ARSIA - RAŠKI RUDARI

Pod tim je naslovom u prosinačkom broju godine 1940. rimskog časopisa Il Mediterraneo na naslovnoj strani objavljena top fotografija raškog rudara. Priznanje je to ne samo raškom rudaru, već i potvrda značaja raških ugljenokopa za ratom zahvaćenu Mussolinijevu Italiju.
Raški su rudari na naslovne stranice dolazili i u Titovoj Jugoslaviji, rudarima se laskalo da su oni najbolji, najzdraviji i najsvjetliji dio radničke klase. Posebno se naglašavala njihova solidarnost, koje svoje utemeljenje ima u teškom pozivu obilježenim  čestim i fatalnim nesrećama na otkopima.To im, međutim, nije pomoglo da se na odgovarajući način poboljša njihov materijalni položaj, odnosno osobni standard, a sjećanje na minula vremena i ulogu rudara i danas ima uvijek prigodničarski karakter u režiji političara. Da se vrtio neki drugi film ne bi danas nekadašnja upravna zgrada Jame Raša, na fotki u zaleđu gorostasnog rudara, optužujuće zjapila prazna i devastzirana. Ne bi se ni nadaleko isticao rđom zatočen rudarski toranj, popularni šoht, u podnožju Labina, za kojeg uz silno zaklinjanje u rudare i njihovu baštinu dosad nije bilo novca za njegovu sanaciju.


saznaj više. www.mat-flacius.com

Nema komentara:

Objavi komentar