srijeda, 1. svibnja 2013.

POTVRDA O VAKCINACIJI BARONA NICOLA LAZZARINIJA 1849. GODINE

Zdravstvo u Labinu ima vrlo dugu tradiciju, a prvi se liječnici i apotekari u knjizi doktora Lucijana Mohorovića o zdravstvu u prošlosti Labinšćine Putokaz istarske povijesne zbiljnosti spominju već u 16. stoljeću. Zahvaljujući jednom od njih - ljekaru Bartolomeu Giorginiju Asolanu Labin je prvi tekst o svojoj zanimljivoj prošlosti dobio 1731. godine. Otada je ovo djelo, objavljeno prije nekoliko godina i kod nas, nezaobilazno štivo povjesničara Istre.
Na kraju 19. i početkom 20. stoljeća duboki trag u prošlosti Labina ostavio je i općinski liječnik Pietro Ghersa, rodom iz Motovuna, koji je društveno vrlo aktivan bio i u Malom Lošinju.
Na brži razvoj zdravstva u Labinu nego u većini ostalih istarskih gradova utjecalo je i rudarenje u Krapnu, a potom u Vinežu i Štrmcu. Rudarsku bolnicu u selu Brdo Labin dobiva 1860, a kasnije i u Vinežu. Sredinom 19. stoljeća vakciniraju se i školska djeca protiv boginje i drugih zaraznih bolesti, koje su znale kositi najmlađi naraštaj. U lipnju 1849. godine cijepljen je i četveromjesečni barun Nicola de Lazzarini, o čemu je uredna potvrda napisana 23. srpnja iste godine!


saznaj više: www.mat-flacius.com

Nema komentara:

Objavi komentar