srijeda, 21. ožujka 2012.

OPĆINA LABIN OD BARBANA DO PIĆNA


Labinšćina, odnosno nekadašnja Općina Labin već nekoliko desetljeća ima oko 25 tisuća stanovnika uz stalni blagi pad. Sve do sedamdesetih bilo je vrlo intenzivno iseljavanje, ali dok su radili rudnici i doseljavanje stanovništva nije zaostajalo. Sada su oba migracijska procesa usporena, a u prilog ovdašnje demografske slike ne ide ni niski prirodni prirast, odnosno smanjenje ukupne populacije. Ipak, bilo je razdoblja kada je Općina Labin imala osjetno više stanovnika - točno 31.646 duša. Bilo je to 1970. godine, ali razlog tome nije bila demografska eksplozija, već širenje općinskih granica. Naime, od 1955. godine postojala je samostalna Općina Potpićan, koja je zaposjedala veći dio sadašnje Općine Kršan te područje današnje pićanske općine, a njen predsjednik bio je Josip Petarčić. Ukinuta je 1960. godine, a tih pet godina je Općina Labin bila najmanja u poslijeratnom razdoblju. Međutim, od te godine počinje obrnut proces budućio da se Labinu pridružuje ne samo Potpićan, već i Barbanština. U to vrijeme rudnici su još u usponu, razvoja se industrija i turizam, obrađuju se polja u Čepiću i Raškoj dolini, pa kako je dosta Barbanaca ovdje nalazilo svoj kruh, nije im bilo teško da premoste povjesnu rijeku Rašu i priznaju "suverenitet" Labina. Uostalom, bilo je toga još u povijesti u doba Loredana, a i između dva rata kada se osnivanjem Općine Raša 1937. godine Barban pripaja novoj lokalnoj samoupravi. Ta veza će trajati sve do 1970. godine, kada se Barban okreće Puli, gdje cvate brodogradnja, a rudnici su pred zatvaranjem. Granica između dviju općina će biti obodni kanali u Raškoj dolini s barbanske strane, a tok rijeke Raše bit će dosta dugo predmet spora između lovaca s dviju strana njene obale. Na ta vremena podsjećaju i dvije razglednice s kraja šezdesetih proteklog stoljeća. Na prvoj su prikazani rubni dijelovi Općine Labin, koja tada zahvaća 456 kvadratnih kilometara i po veličini u Istri bila je druga općina, odmah do Pule. Na njoj je u gornjem lijevom kutu nalazi Barban, do njega motel u Potpićnu,  a na drugoj razglednici samo nekadašnji motel s trgovinama u središtu tog mjesta. Zahvaljujući "mudrim" političarima nekadašnji ponos najmlađeg naselja u Istri nastalog uz rudarsko okno, danas je potpuno devastiran objekt smješten uz cestu koja vodi prema Pazinu

(više u knjigama o Labinštini: www.mat-flacius.hr)

Nema komentara:

Objavi komentar